Ga naar inhoud
Homepage Over Focus

Over Focus Beroepsacademie

Onze missie

Focus Beroepsacademie is een school voor beroepsvoorbereidend onderwijs aan jongeren uit Barendrecht en omgeving. De school biedt de leerling een veelzijdig en vraaggericht aanbod in een veilige omgeving. Maatwerk voor de leerling, respect voor elkaars identiteit en het zoeken naar verbinding zijn uitgangspunten voor ons handelen. Focus Beroepsacademie biedt haar leerlingen veelzijdig, afwisselend en uitdagend beroepsonderwijs met doorlopende leerlijnen naar het vervolgonderwijs (mbo).

Onze visie

‘Op Focus Beroepsacademie heeft iedere leerling zijn eigen leerroute binnen en buiten de school’. We willen bij Focus Beroepsacademie onderwijs realiseren dat uitgaat van de verschillen tussen kinderen en dat is afgestemd op de behoefte van de leerlingen. De visie erachter is dat kinderen beter leren als de leerstof op de interesses van de leerlingen is afgestemd. 

In ons onderwijs is er voldoende afwisseling in de lessen en meer aandacht voor samenwerken. We stimuleren het zelfvertrouwen en de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen en ons onderwijs voldoet aan de basisvoorwaarden voor leren.

Verbondenheid

Kernwaarden

Oog voor geluk 

Door oprechte en persoonlijke aandacht zorgen we dat leerlingen gezien en gehoord worden en dat hun zelfvertrouwen groeit. Binnen Focus Beroepsacademie mogen we leren van fouten! De coach en alle schoolmedewerkers hebben hier oog voor. De kleine dingen doen ertoe. 

Verbondenheid

Met ouders werken we aan hetzelfde doel: het geluk en ontwikkeling van het kind. Hier investeren school en ouders gezamenlijk in. Verbondenheid is er over de clusters en leerjaren heen. We leren met en van elkaar en geven elkaar feedback. De verbondenheid is er ook met de mbo’s en bedrijven in de regio.

Doelgericht werken

Leerlingen zijn eigenaar van hun doelstellingen ten aanzien van geluk en resultaten. We dagen leerlingen hierbij uit en voorkomen overvragen. 

Bijdrage aan potentieel 

We geven ruimte aan het potentieel van leerlingen. Dat wordt gedaan door gekartelde profielen, een breed aanbod en deels lessen te volgen bij bedrijven en andere scholen. Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) is een speerpunt binnen de school.

Bedrijf in school en school in bedrijf

Bij Focus leer je niet alleen om het beste uit jezelf te halen, je maakt ook kennis met de wereld van arbeid en beroep in onze beroepsprofielen. In het programma van de bovenbouw sluiten wij goed aan bij wat werkgevers van hun (toekomstige) werknemers vragen. Vandaar ook onze slogan: Op Focus Beroepsacademie heeft iedere leerling een gepersonaliseerde leerroute binnen en buiten de school.

Beroepsgericht

Opleidingen afgestemd op de arbeidsmarkt

Wij richten ons in onze opleidingen vooral op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Zo leggen werkgevers bij de selectie van hun mensen minder nadruk op pure kennis, maar vooral op mentaliteit, houding en gedrag, verantwoordelijkheid nemen en het vermogen tot samenwerken. 

Daar spelen wij met gepersonaliseerd leren dus actief op in. Door uw kind niet alleen de noodzakelijke kennis, maar ook deze zo belangrijke vaardigheden bij te brengen.

Doorleren bij het mbo

Op onderwijskundig gebied wordt nauw samengewerkt met mbo-instellingen. We bieden leerlingen die een diploma behalen in de beroepsgerichte leerweg de mogelijkheid om makkelijk door te stromen naar één van de mbo-opleidingen waar wij een nauwe samenwerking mee hebben, zoals Lentiz Barendrecht, Albeda en DaVinci. 

De kaderberoepsgerichte leerweg sluit aan bij mbo niveau 3 of 4. De basisberoepsgerichte leerweg sluit aan bij mbo niveau 2.