Ga naar inhoud
Homepage Organisatie

Organisatie

Schoolregels

 1. Op onze school hebben we respect voor elkaar, elkaars spullen en onze omgeving.
 2. Op onze school is er geen plaats voor racisme, discriminatie, geweld en grensoverschrijdend gedrag.
 3. Op onze school luisteren we naar elkaar en laten elkaar uitpraten.
 4. Op onze school horen alcohol, drugs, wapens en gokken niet thuis.
 5. Op school en online hebben we een positieve houding, correct gedrag en net taalgebruik.
 6. Op onze school zijn de telefoons thuis of in de kluis.

Verzuimbeleid

Focus Beroepsacademie heeft een duidelijk beleid op het gebied van vakanties en verlofdagen. Dit beleid is terug te lezen in ons verzuimbeleid document. Hetzelfde geldt ook voor het aanvragen en toekennen van extra vrije dagen. De beleidsregels kunt u nalezen in het document, Beleidsregel Ev Ocw. Wilt u extra vrije dagen aanvragen voor uw kind, maak dan gebruik van ons PDF formulier, Aanvraag Verlof Focus. Mail de verlofaanvragen naar administratie@focusberoepsacademie.nl.

Verder houdt Focus zich natuurlijk aan de richtlijnen van de overheid op dit gebied. Wilt u daar meer over weten, dan is op de volgende plekken meer informatie te vinden:

Ziek melden

Als een leerling ziek is, moet dit voor aanvang van de eerste les gemeld worden via telefoonnummer 0180-613900. Dit helpt ons om de absentie correct te registreren en de leerkrachten te informeren.

Doelgericht werken

Schoolleiding

De schoolleiding van Focus Beroepsacademie bestaat uit Joni Heijboer-Luymes (directeur) en Debby Wernke (adjunct-directeur). U kunt hen bereiken via administratie@focusberoepsacademie.nl of telefonisch via 0180-613900

Vakantieregeling

Ieder schooljaar zijn er vastgestelde vakanties en lesvrije dagen. De data hiervan worden aan het begin van het schooljaar bekendgemaakt. Houd de schoolkalender in de gaten en wees altijd op de hoogte van de vakanties en vrije dagen.

Bekijk onze agenda voor meer informatie

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit drie onderdelen, die apart gefactureerd zullen worden:

Algemene kosten 

Ongeacht in welk leerjaar uw kind zit wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het kluisje en verzekeringen.

Opleidingsgebonden kosten

Afhankelijk van het leerjaar en de afdeling waarin uw zoon/dochter onderwijs volgt worden kosten in rekening gebracht voor onder andere materiaal, (dag)excursies, reizen en overige activiteitendagen. Voor sommige van de excursies/reizen geldt dat deze alleen doorgang kunnen vinden wanneer de bijdrage in voldoende mate voldaan is. Om die reden zullen sommige excursies pas gepland en gefactureerd kunnen worden als we ook daadwerkelijk gaan. 

“Ouderfonds/xtra fonds” 

Het “ouderfonds/xtra Fonds” is bedoeld voor die extra activiteiten voor leerlingen die niet voldoende uit de opleidingsgebonden ouderbijdrage kunnen worden gefinancierd. Dit betekent dat wanneer leerlingen niet kunnen deelnemen aan onderwijsactiviteiten wegens financiële belemmeringen, een beroep kan worden gedaan op dit fonds. We vragen ouders om een vrijwillige bijdrage aan dit fonds als teken van solidariteit.

Werken en leren met laptop

Bij ons op school heeft elke leerling een laptop. Digitale vaardigheden zijn onmisbaar geworden. Daarom leren wij onze leerlingen goed en veilig te werken met een laptop. Leerlingen kunnen zich verdiepen in onderwerpen, onderzoek doen, virtuele simulaties verkennen, etc. 

Docenten begeleiden de leerlingen hierbij en kunnen de lesstof verrijken en waar nodig elk kind wat anders aanbieden. Laptops zijn natuurlijk niet de enige bron van leren. In sommige gevallen worden ook boeken, werkboeken en andere leervormen worden gebruikt. Onze leerlingen doen op vmbo basis- of kader niveau echter altijd digitaal examen dus wij willen hen hier goed op voor kunnen bereiden.

Een eigen laptop, hoe werkt dat dan?

Focus Beroepsacademie  werkt samen met The Rent Company. Via The Rent Company kunt u een laptop huren of kopen. Bekijk hier het filmpje van Easy4u om te zien hoe dat werkt

Tijdens de gehele schoolperiode ontzorgt The Rent Company u volledig. Uw kind beschikt vanaf de eerste schooldag over een werkende laptop die direct in de lessen kan worden gebruikt. Met het Easy4u abonnement heeft u nergens omkijken naar. 

Direct bestellen

Voor Focus Beroepsacademie hebben wij één model beschikbaar gesteld, waar iedere leerling de alle vier de schooljaren mee kan werken. Ook als de leerling in de toekomst kiest voor een profiel zoals Media, Vormgeving en ICT.

U kunt in de webshop dit model bekijken en de laptop bestellen. Heeft u de unieke bestelcode klaar liggen? Dan kunt u direct aan de slag.

Veelgestelde vragen

Ik wil mijn kind aanmelden in leerjaar 1, wat heb ik nodig voor deze aanmelding?

We hanteren een aanmeldperiode van maandag 17 maart 2025 t/m maandag 31 maart 2025. Om de inschrijving goed te laten verlopen dient u de volgende documenten mee te nemen:

 • Het schooladviesformulier met hierop de unieke code van de basisschool
 • Kopie van het (geldig) paspoort of identiteitsbewijs van uw kind

Bij de aanmelding dient u daarnaast aan te geven of u uw zoon of dochter wilt aanmelden voor:

 • Focus Beroepsacademie – OZHW (openbaar onderwijs deel van Focus Beroepsacademie)
 • Focus Beroepsacademie – CVO (Christelijk onderwijs deel van Focus Beroepsacademie)
 • OZHW Groen College

In de praktijk merkt uw zoon of dochter geen verschil bij welk deel hij of zij wordt ingeschreven. Wij bieden namelijk voor alle leerlingen hetzelfde onderwijs aan.

Kan mijn kind ook naar jullie school overstappen van een andere school?

Leerlingen van andere CVO- of OZHW-scholen kunnen interesse hebben in Focus Beroepsacademie/ OZHW Groen College als het niet naar wens gaat op de school van herkomst. Onze school biedt vijf beroepsprofielen aan op vmbo basis- of kader niveau. Wij werken volgens een specifiek onderwijsconcept waar een behoorlijke mate van zelfstandigheid, planvaardigheid wordt gevraagd van de leerling. Zie ook: De pluspunten van Focus Beroepsacademie op een rijtje (focusopjetoekomst.nl)
Aan het aanmelden op Focus Beroepsacademie/ OZHW Groen College zijn echter wel spelregels aan verbonden, die wij graag uitleggen.

Gedurende een schooljaar:
Lopende een schooljaar nemen we alleen leerlingen aan die verhuizen naar Barendrecht en waar onze school geografisch gezien de meest logische keuze is. Deze inschrijvingen gelden alleen voor leerjaar 1, 2 en soms in leerjaar 3 afhankelijk van het al gekozen profiel. Helaas kan een bepaald leerjaar of profiel vol zijn, dan verwijzen wij u naar een andere school. Daarnaast start in leerjaar 3 het examenprogramma al, dus is instroom later in het schooljaar vrijwel onmogelijk.

Instroom in een nieuw schooljaar:
Er is alleen instroom mogelijk in leerjaar 2 of 3, als de leerling al op een andere school is gestart. Vaak komt de vraag voor instroom voort uit het feit dat het op de school van herkomst niet lukt. Het niveau is dan vaak niet passend. Wij onderzoeken zorgvuldig of Focus/Groen dan de juiste school is voor de leerling. Wij bekijken of onze ondersteuningsmogelijkheden voldoende aanwezig zijn en of het niet alleen om gedragsproblematiek gaat, terwijl het niveau van de betreffende leerling te hoog is voor onze school. De resultaten blijven dan achter vanwege gedrag en dat verandert dan vaak niet.

De spelregels:

 • Aanmelden voor leerjaar 2 of 3 kan vanaf 1 april door een mail + dossier te sturen naar inschrijven@focusberoepsacademie.nl
 • Vermeld in deze mail:
  • Naam leerling
  • School van herkomst (waar zit de leerling nu)
  • Interesse in leerjaar ….?
  • Interesse in het profiel…? Voor meer info kijk op: De beroepsprofielen van Focus Beroepsacademie Barendrecht (focusopjetoekomst.nl)
  • Reden van de aanvraag voor een overstap naar Focus
  • VO-VO-formulier (ingevuld door de school van herkomst)
  • Aanvullende gegevens zoals (laatste) test- en toetsresultaten (DIA-toetsen, Cito-gegevens, OKR, rapport, IQ-gegevens)

Tijdpad van aanmelding en inschrijving:

 • Aanmelden vanaf 1 april. Eerder heeft geen zin en wordt (nog) niet in behandeling genomen.
 • Dossier wordt na de meivakantie in behandeling genomen.
 • Er wordt altijd contact gelegd met de school van herkomst.
 • Een intakegesprek waarin de motivatie van de leerling wordt besproken, is altijd onderdeel van de procedure.
 • Inschrijven middels een inschrijfformulier wordt pas gedaan als alle stappen doorlopen zijn.
 • Uiterlijk 1 juni wordt bekend gemaakt of de inschrijving officieel gedaan kan worden.

Kijk ook KoersVO Schoolprofielen: passend voortgezet onderwijs voor Rotterdam en omgeving – KoersVO voor een schoolprofiel van Focus Beroepsacademie en OZHW Groen College.

Waar vind ik alle wettelijke documenten?

U vindt alle wettelijke documenten bij alle downloads.

Is er een wachtlijst?

Voor leerjaar 1 werken we volgens de overstaproute De OverstapRoute - Koers VO.
Voor tussentijdse instroom in leerjaar 2 en 3 werken we wel vaak met een wachtlijst. U kunt hierover een mail sturen naar inschrijven@focusberoepsacademie.nl

Hoe hoog is de vrijwillige ouderbijdrage?

In Nederland is onderwijs gratis. Onze school ontvangt jaarlijks geld van de overheid om het onderwijs te verzorgen. Het overgrote deel van de schoolkosten wordt gedekt, maar niet alle kosten.  Daarom vraagt de school jaarlijks aan ouders een vrijwillige bijdrage die gebruikt wordt om extra voorzieningen en activiteiten te betalen die niet door de overheid bekostigd worden. Wij kunnen met deze bijdragen het onderwijs nog beter en aantrekkelijker maken voor uw kind.  

Het wel of niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage is niet bepalend voor deelname aan activiteiten voor uw zoon of dochter. Alle leerlingen mogen altijd meedoen aan alle activiteiten die wij aanbieden, ook buiten het verplichte lesprogramma om. Mede vanuit het oogpunt van collectiviteit doen wij een dringend beroep op elke ouder om de ouderbijdrage te betalen. Het totaal binnengekomen bedrag is namelijk bepalend voor de wijze waarop wij de activiteiten kunnen vormgeven en organiseren. Dat maakt uw bijdrage zeer waardevol voor onze school! 

De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit drie onderdelen, die apart gefactureerd zullen worden:  

De algemene kosten 

Ongeacht in welk leerjaar uw kind zit wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het kluisje, verzekeringen en de oudervereniging. 

De opleidingsgebonden kosten

Afhankelijk van het leerjaar en de afdeling waarin uw zoon/dochter onderwijs volgt worden kosten in rekening gebracht voor onder andere materiaal, (dag)excursies, reizen en overige activiteitendagen. Voor sommige van de excursies/reizen geldt dat deze alleen doorgang kunnen vinden wanneer de bijdrage in voldoende mate voldaan is. 

“Ouderfonds/xtra fonds” 

Het “ouderfonds/XTRA Fonds” is bedoeld voor die extra activiteiten voor leerlingen die niet voldoende uit de opleidingsgebonden ouderbijdrage kunnen worden gefinancierd. Dit betekent dat wanneer leerlingen niet kunnen deelnemen aan onderwijsactiviteiten wegens financiële belemmeringen, er een beroep kan worden gedaan op dit fonds. 

In overleg met de schoolleiding is er een betalingsregeling mogelijk voor het voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage.

Meld je vandaag nog aan!

Wil je kennismaken met Focus Beroepsacademie? Kom naar onze Kom ‘ns kijken dag of naar de Open dag!