Ga naar inhoud
Homepage Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Je kunt er geen rechten aan ontlenen. Hoewel de Focus Beroepsacademie de grootste zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de Focus Beroepsacademie niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De Focus Beroepsacademie garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De Focus Beroepsacademie wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wanneer de Focus Beroepsacademie links naar websites van derden op de website heeft geplaatst, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door de Focus Beroepsacademie worden aanbevolen. De Focus Beroepsacademie aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de Focus Beroepsacademie niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Alle opgenomen downloads zijn slechts informatief en bedoeld voor leerlingen, ouders en andere geïnteresseerden. De Focus Beroepsacademie kan niet garanderen dat de verstrekte informatie juist, volledig of compleet is. Tevens staat de Focus Beroepsacademie op geen enkele manier in voor gebruik van de informatie in welke vorm en voor welk doeleinde dan ook.

De Focus Beroepsacademie behoud alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Je mag de informatie op deze website pas kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar maken, verspreiden of verveelvoudigen nadat je hiervoor vooraf schriftelijke toestemming hebt gekregen. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

De Focus Beroepsacademie behoudt het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient dus aanbeveling om periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.