Leerlingen van andere CVO- of OZHW-scholen kunnen interesse hebben in Focus Beroepsacademie/ OZHW Groen College als het niet naar wens gaat op de school van herkomst. Onze school biedt vijf beroepsprofielen aan op vmbo basis- of kader niveau. Wij werken volgens een specifiek onderwijsconcept waar een behoorlijke mate van zelfstandigheid, planvaardigheid wordt gevraagd van de leerling. Zie ook: De pluspunten van Focus Beroepsacademie op een rijtje (focusopjetoekomst.nl)

Aan het aanmelden op Focus Beroepsacademie/ OZHW Groen College zijn echter wel spelregels aan verbonden, die wij graag uitleggen.

Gedurende een schooljaar:

Lopende een schooljaar nemen we alleen leerlingen aan die verhuizen naar Barendrecht en waar onze school geografisch gezien de meest logische keuze is. Deze inschrijvingen gelden alleen voor leerjaar 1, 2 en soms in leerjaar 3 afhankelijk van het al gekozen profiel. Helaas kan een bepaald leerjaar of profiel vol zijn, dan verwijzen wij u naar een andere school. Daarnaast start in leerjaar 3 het examenprogramma al, dus is instroom later in het schooljaar vrijwel onmogelijk.

Instroom in een nieuw schooljaar

Er is alleen instroom mogelijk in leerjaar 2 of 3, als de leerling al op een andere school is gestart. Vaak komt de vraag voor instroom voort uit het feit dat het op de school van herkomst niet lukt. Het niveau is dan vaak niet passend. Wij onderzoeken zorgvuldig of Focus/Groen dan de juiste school is voor de leerling. Wij bekijken of onze ondersteuningsmogelijkheden voldoende aanwezig zijn en of het niet alleen om gedragsproblematiek gaat, terwijl het niveau van de betreffende leerling te hoog is voor onze school.

De resultaten blijven dan achter vanwege gedrag en dat verandert dan vaak niet.

De spelregels:

 • Aanmelden voor leerjaar 2 of 3 kan vanaf 1 april door een mail + dossier te sturen naar inschrijven@focusberoepsacademie.nl
 • Vermeld in deze mail:
  • Naam leerling
  • School van herkomst (waar zit de leerling nu)
  • Interesse in leerjaar ….?
  • Interesse in het profiel…? Voor meer info kijk op: De beroepsprofielen van Focus Beroepsacademie Barendrecht (focusopjetoekomst.nl)
  • Reden van de aanvraag voor een overstap naar Focus
  • VO-VO-formulier (ingevuld door de school van herkomst)
  • Aanvullende gegevens zoals (laatste) test- en toetsresultaten (DIA-toetsen, Cito-gegevens, OKR, rapport, IQ-gegevens)
 • Tijdpad van aanmelding en inschrijving:
  • Aanmelden vanaf 1 april. Eerder heeft geen zin en wordt (nog) niet in behandeling genomen.
  • Dossier wordt na de meivakantie in behandeling genomen.
  • Er wordt altijd contact gelegd met de school van herkomst.
  • Een intakegesprek waarin de motivatie van de leerling wordt besproken, is altijd onderdeel van de procedure.
  • Inschrijven middels een inschrijfformulier wordt pas gedaan als alle stappen doorlopen zijn.
  • Uiterlijk 1 juni wordt bekend gemaakt of de inschrijving officieel gedaan kan worden.

Kijk ook KoersVO Schoolprofielen: passend voortgezet onderwijs voor Rotterdam en omgeving - KoersVO voor een schoolprofiel van Focus Beroepsacademie en OZHW Groen College.