​Kinderen leren de regie te pakken

Gepersonaliseerd leren verbindt de ambities en talenten van kinderen met duidelijke leerdoelen. Omdat wij geloven dat alles wat je doet een doel moet hebben. Doelen geven immers betekenis, scheppen duidelijkheid en creëren rust. En het halen van een doel maakt tevreden, voldaan, soms trots en gelukkig. Bovendien is het (nog) niet halen van een doel een kans om te leren, en te zien wat je anders moet doen. Of een aanleiding om je doelen bij te stellen.

Binnen Focus wordt iedere leerling aan de hand van doelgericht werken geleerd de regie te pakken binnen hun eigen ontwikkeling. Individueel begeleid, uitgedaagd, geconfronteerd en gestimuleerd. Met als gevolg dat kinderen doorkrijgen dat ‘ruimte en vertrouwen’ verbonden is met ‘het pakken van je verantwoordelijkheid’. En ‘plannen’ leidt tot ‘realiseren’. 

Dus zie je bij Focus leerlingen zelfstandig werken, je ziet hen samenwerken met andere leerlingen en zij worden begeleid door een van de docenten om het afgesproken leerwerk onder schooltijd realiseren. Je ziet leerlingen docenten benaderen om zich te laten toetsen, of om uitleg te vragen. 

Binnen gepersonaliseerd leren zijn er wel wat verschillen met het huidige school systeem. We gaan anders om met cijfers, er zijn géén klassen, niet allen lessen gericht op een klas, vrijwel géén tussenuren, (in principe) géén huiswerk en ook geen klassieke leerjaren. Kinderen gaan dus niet meer ‘over’, maar werken permanent toe naar het einddoel: het eindexamen. En de leerling kan dat examen voor een of meer vakken op een hoger niveau doen. Dat geeft meer mogelijkheden bij de keuze voor een vervolgopleiding. 


Om dat mogelijk te maken, kent gepersonaliseerd leren ook een duidelijke structuur waarbinnen kinderen intensief en persoonlijk worden begeleid. Door een vaste docent/coach. Elke week wordt samen met de leerling het leer- en werkprogramma vastgesteld, en besproken hoe het de afgelopen week is gegaan. Bovendien mag een leerling alleen met een nieuw leerdoel aan de slag, als hij/zij tegenover een vakdocent heeft aangetoond dat hij/zij het leerdoel beheerst.

Onzichtbaar zijn of ‘ertussendoor glippen’ is in deze aanpak vrijwel onmogelijk. Want elke leerling wordt permanent gezien en gehoord. Hetgeen niet alleen enorm stimuleert, maar ook talenten en eventuele (leer)problemen véél eerder in beeld brengen. Bovendien leert de ervaring dat deze aanpak leidt tot een aantoonbaar hogere motivatie onder de leerlingen zelf. En vooral tot meer leerplezier.