Bedrijf in school en school in bedrijf

Bij Focus leer je niet alleen om het beste uit jezelf te halen, je maakt ook kennis met de wereld van arbeid en beroep in onze beroepsprofielen. In het programma van de bovenbouw sluiten wij goed aan bij wat werkgevers van hun (toekomstige) werknemers vragen. Vandaar ook onze slogan: Op Focus Beroepsacademie heeft iedere leerling een gepersonaliseerde leerroute binnen en buiten de school.

Opleidingen afgestemd op de arbeidsmarkt

Wij richten ons in onze opleidingen vooral op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Zo leggen werkgevers bij de selectie van hun mensen minder nadruk op pure kennis, maar vooral op mentaliteit, houding & gedrag, verantwoordelijkheid nemen en het vermogen tot samenwerken. Daar spelen wij met gepersonaliseerd leren dus actief op in. Door uw kind niet alleen de noodzakelijke kennis, maar ook deze zo belangrijke vaardigheden bij te brengen.


Doorleren bij het mbo binnen Focus Beroepsacademie

Onze schoolverlaters gaan na het examen nog doorleren in het middelbaar beroepsonderwijs. We werken in onze beroepsprofielen daarom aan een goede doorstroom naar de opleidingen in het mbo. Binnen het gebouw van Focus Beroepsacademie bieden ROC Albeda College en ROC Da Vinci College een aantal beroepsopleidingen op niveau 2 en 3 aan. Uw kind kan de vervolgopleiding op mbo-niveau daardoor gewoon bij ons doen. En door de afstemming van de opleidingen kan uw kind het mbo-diploma bij ons in kortere tijd behalen!