Elke week persoonlijk begeleid

Binnen Focus is uw kind "de baas" over zijn/haar eigen leerproces en leerprogramma. Maar u weet als ouder(s) net zo goed als wij, dat kinderen dat moeten leren.  Leerdoelen vaststellen, leren plannen, deze planning op tijd realiseren én daar ook nog eens zelf de verantwoordelijkheid voor nemen, dat is precies wat wij hen binnen gepersonaliseerd onderwijs leren.


Bij ons gaan we anders om met cijfers, kennen we géén klassen meer, maar stamgroepen. We hebben géén standaard lessen gericht op een hele klas, maar lessen gericht op het individu en hebben (in principe) géén huiswerk en geen tussenuren.  Uw kind werkt zelfstandig aan zijn of haar eigen leerdoelen. Dat lijkt misschien ‘vrijheid blijheid’, maar de werkelijkheid is anders. Want er is ook sprake van een duidelijke structuur, waarbinnen kinderen intensief en persoonlijk worden begeleid, geconfronteerd en gestimuleerd, door een vaste docent/coach. 

Elke week stelt de coach samen met uw kind het individuele leer- en werkprogramma voor die week vast en bespreekt hoe het de afgelopen week is gegaan. Steeds erop gericht dat uw kind zelfstandig, samen met andere leerlingen of begeleid door een van de docenten, al het afgesproken leerwerk onder schooltijd realiseert. 

Bovendien mag uw kind alleen met een nieuw leerdoel aan de slag, als hij/zij tegenover een vakdocent heeft aangetoond dat hij/zij dat specifieke leerdoel ook ècht beheerst. Zo wordt heel gestructureerd van leerdoel naar leerdoel gewerkt. Waarbij de begeleidende docent/coach er alles aan doet om uw kind uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. 

Onzichtbaar zijn of ‘ertussendoor glippen’ is in deze aanpak vrijwel onmogelijk. Want elke leerling wordt permanent gezien en gehoord. Hetgeen – zo blijkt uit de praktijk - niet alleen enorm stimuleert, maar ook talenten en eventuele (leer)problemen véél eerder in beeld brengt. Bovendien leidt deze aanpak tot een aantoonbaar hogere motivatie bij de leerlingen.