Schoolgezondheidsprofiel

In de afgelopen periode is er door de jeugdverpleegkundige bij de derdejaars leerlingen de “ jij en je gezondheidsvragenlijst ” afgenomen. Deze vragenlijsten geven een individueel profiel maar levert de school ook een geanonimiseerd schoolgezondheidsprofiel.

Schoolgezondheidsprofiel

Het schoolgezondheidsprofiel geeft ons informatie over de lichamelijke en sociaal emotionele ontwikkelingen en een goed beeld van de gezondheidssituatie van de leerlingen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere angst, depressie, alcoholgebruik, roken, eetgedrag, voor je zelf zorgen, drugsgebruik, gamegedrag, pesten en veilige en vrijwillige seks.

Tijdens de nabespreking met de jeugdverpleegkundige biedt het schoolgezondheidsprofiel ons richting bij een planmatige gezondheidsbevordering met als doel gezonde leerlingen in een fysiek, sociaal en emotioneel gezond schoolklimaat.

In het komende jaar 2018-2019 zullen wij naar aanleiding van het schoolgezondheidsprofiel aandacht hebben voor de volgende thema’s:

Seksualiteit/gamegedrag /sociale media/goed voor jezelf zorgen.

Meer informatie kunt u vinden op: https://info.jijenjegezondheid...

Namens het ondersteuningsteam,

B.I. Verboom

Zorg coördinator