Focus heeft een actieve Ouderkring

Uw actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw kind is natuurlijk logisch. Maar misschien vindt u het ook prettig om enkele keren per jaar met andere ouders en vertegenwoordigers van Focus van gedachten te wisselen over ontwikkelingen op school, of over relevante bewegingen in de samenleving.

Voor dit doel heeft Focus een Ouderkring, waar vier keer per jaar informeel met elkaar van gedachten wordt gewisseld. Voor u als ouder een prima manier om extra goed aangesloten te zijn op de ontwikkelingen binnen de school en het onderwijsveld. Voor ons een dankbaar platform om te luisteren naar wat ouders/verzorgers van leerlingen vinden en beweegt. 

De Ouderkring is dus geen ‘eenrichtingverkeer’, waarbij de school uitlegt hoe de (onderwijs)wereld in elkaar zit. Integendeel! Ook wij zijn nooit te oud om te leren. Wij luisteren graag naar de meningen en inzichten van ouders: de mensen die ons het vertrouwen hebben geven om hun kinderen voor te bereiden op hun uiteindelijke plaats in de maatschappij.


Daarom roepen wij u van harte op om zitting te nemen in deze Ouderkring. Aanmelden kunt u doen door hierop te klikken en uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, naam van en klas van uw kind of haar klas op te geven. Vervolgens wordt u door de Ouderkring uitgenodigd voor de eerstvolgende bijeenkomst.