Sterk Techniek Onderwijs

Onze school is deelnemer in het project Sterk Techniek Onderwijs in de regio Ridderkerk Barendrecht.

We hebben voor dit project een subsidie aangevraagd bij het ministerie en op 17 december 2019 is bekend geworden dat onze aanvraag is toegekend. Aanleiding voor de overheid om met deze subsidieregeling voor regionale samenwerking van scholen en bedrijven te komen, is het grote tekort aan goed gekwalificeerd personeel in technische beroepen. De subsidieregeling betreft een periode van vier jaar vanaf januari 2020 en heeft de volgende doelen:

 • Door regionale samenwerking komen tot duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs in het vmbo dat aansluit bij de regionale vraag van de arbeidsmarkt;
 • De kwaliteit van het technisch onderwijs blijvend verhogen door o.a. professionalisering docenten en moderne apparatuur om zo blijvend te kunnen inspelen op de snelle veranderingen in techniek en technologie.

Gebruik maken van deze regeling was voor onze regio interessant omdat:

 • Er bij onze leerlingen weinig belangstelling is voor technische profielen. De vraag bij bedrijven is groot. De inhoud van de opleidingen is onvoldoende afgestemd op de vraag van de bedrijven.
 • We met deze regeling meer verschillende technische opleidingen in het vmbo kunnen aanbieden.
 • In 2020 wetenschap en technologie een verplicht onderdeel is van het curriculum in het basisonderwijs. Door samenwerken met het VO en met bedrijven kunnen we in de scholen voor PO voor dit vak veel meer bereiken.
 • Er ook voor de leerwegen VMBO TL en GL, net als in de Technasia in havo en vwo, meer aandacht komt voor een praktijkgerichte component, bijvoorbeeld door het aanbieden van het nieuwe vak Technologie &Toepassing.

De bij het project Sterk Techniek Onderwijs Ridderkerk-Barendrecht betrokken scholen zijn:

 • VO: Gemini College Ridderkerk (penvoerder);OZHW Groen College; Focus Beroepsacademie; Dalton Lyceum Barendrecht; Yulius Onderwijs en Calvijn Groene Hart
 • PO: De Draaimodel Barendrecht; Koningin Julianaschool (Heerjansdam); OBS de Noord; OBS de Tweemaster
 • MBO: ROC Da Vinci College

Het gaat voor de gehele periode van vier jaar om een subsidiebedrag van ruim twee miljoen. Tien procent daarvan wordt door cofinanciering vanuit de deelnemende bedrijven geïnvesteerd. In ons activiteitenplan richten we ons op een goede samenwerking van mbo, bedrijven en scholen voor PO en VO met als doel:

 • Twintig procent verhoging instroom van vmbo-leerlingen in technische opleidingen in het vmbo
 • Twintig procent meer doorstroom vanuit het vmbo (ook uit niet technische profielen) naar technische MBO opleidingen

We willen dit bereiken door:

 • In het PO leerlingen al kennis laten maken met techniek en hoogwaardige technologie in onze techniekcentra.
 • Het inrichten van twee techniekcentra, een bij Focus Beroepsacademie in Barendrecht en een bij het Gemini College in Ridderkerk. Leerlingen uit het po en het vmbo gaan daar van het volgende schooljaar workshops volgen uitgaande van de zeven werelden van techniek.
 • Leerlingen uit niet technische profielen zoals Dienstverlening & Producten , Zorg & Welzijn en Groen stimuleren om meer technische keuzevakken te volgen. We ontwikkelen samen met de bedrijven aantrekkelijke keuzevakken die goed aansluiten op wat de bedrijven nodig hebben.
 • Met scholen voor vmbo gemengde leerweg en theoretische leerweg onderzoeken of en hoe het vak Technologie en Toepassing binnen deze opleidingen vorm kan krijgen.

In de komende periode gaan we in de scholen en in de bedrijven aan de slag met de door ons in de aanvraag voorgestelde activiteiten. Volg onze activiteiten in de komende maanden op onze website.