De 5 beroepsprofielen

Naast een reeks theoretische vakken zoals Nederlands, Engels en geschiedenis laten wij uw kind in de eerste twee leerjaren al kennis maken met vijf beroepsprofielen.

Deze oriëntatie op de beroepsvakken in leerjaar 1 bestaat uit een wekelijks programma waarbij iedere leerling met alle beroepsprofielen kennismaakt.

Op dit moment biedt Focus Beroepsacademie de volgende beroepsprofielen.

  • Zorg en Welzijn
  • Dienstverlening en Producten
  • Media, Vormgeving en ICT
  • Horeca, Bakkerij en Recreatie
  • Groen

Wilt u meer informatie over de profielen en onze profielvideo's bekijken? Ga dan naar onze website:

WWW.FOCUSOPJETOEKOMST.NL