Een digitale leeromgeving & eigen laptop

De meeste leerstof in onze school staat in een digitaal ‘leerportaal’. Daarin kan uw kind, alles vinden wat nodig is. In overleg met de persoonlijke coach, kiest iedere leerling opdrachten op het eigen niveau en passend bij de eigen leerdoelen. De leerling kan in het ‘leerportaal’ de opdrachten vinden die passen bij zijn of haar niveau en leerdoelen. Bij ons dus geen zware boekentassen. Al moet gezegd: leerlingen werken niet uitsluitend digitaal. Af en toe wordt er – als docenten daartoe de noodzaak voelen – nog wel een boek of informatie op papier gebruikt.

Iedere leerling die zich op Focus Beroepsacademie inschrijft, krijgt een laptop in bruikleen. Ouders betalen daarvoor een kleine bijdrage per schooljaar binnen de ouderbijdrage. Als gedurende de vier schooljaren de gehele ouderbijdrage wordt betaald, is de laptop uiteindelijk ook echt van de leerling en hoeft deze niet te worden ingeleverd.