Gewijzigd advies – wat nu?

Nu de eindtoetsen zijn geweest kan het zijn dat uw zoon of dochter een gewijzigd advies krijgt.

Hieronder vertellen we hoe wij als school omgaan met eventuele gewijzigde adviezen.

1. Uw zoon/dochter staat ingeschreven op Focus Beroepsacademie

 • U hoeft niets te doen; via de basisschool krijgen wij de gewijzigde adviezen automatisch door.
 • Wij inventariseren na 1 juni alle gewijzigde adviezen en onderzoeken welke leerlingen in een andere klas komen doordat hun advies gewijzigd is.

2. Uw zoon/dochter staat niet ingeschreven op Focus Beroepsacademie maar doordat het advies gewijzigd is komt hij/zij mogelijk wel in aanmerking hiervoor.

Wanneer u uw kind alsnog voor onze school wilt aanmelden is het belangrijk om de volgende stappen te volgen:

 • Daarin vermelden:
  • Naam leerling
  • Basisschool leerling
  • Aangepast advies (minimaal vmbo basis)
  • School waar de leerling nu is ingeschreven

De deadline om interesse kenbaar te maken is 1 juni 2022

Als school gaan we vervolgens het volgende proces doorlopen:

 1. Wij inventariseren in welke stamgroepen ruimte is door het aangepaste advies
 2. We berekenen opnieuw de groepen en bekijken of en hoeveel plekken er op elk niveau zijn vrijgekomen.
 3. We maken een volgorde van aanvragen (leerlingen uit Barendrecht/Albrandswaard en van OZHW-scholen komen bovenaan, daarna gaat het op volgorde van aanmelding).
 4. We communiceren na de Pinksteren met de ouders die interesse hebben getoond om hun kind alsnog aan te melden over de al dan niet vrijgekomen plekken en nemen alsnog leerlingen aan op basis van de gemaakte volgorde bij stap 3.