Je hebt een stem om je te laten horen

Wij vinden dit een belangrijk onderdeel van ons onderwijs, daarom hebben wij de Leerlingkring. Dè plek om direct in gesprek te gaan met de schoolleiding. Over dingen die jij/jullie belangrijk vindt/vinden en over dingen die wij als Focus Beroepsacademie belangrijk vinden. 

Wij vragen ook jou om leerlingvertegenwoordiger te worden en – in samenspraak met je medeleerlingen uit je stamgroep en je coach – zitting te nemen in de Leerlingkring. De bijeenkomsten in de Leerlingkring vinden twee keer per jaar plaats. Elk jaar zitten andere leerlingen in de Leerlingkring. Natuurlijk wordt dan wel van je verwacht, dat je voor een Leerlingkring-meeting in jouw groep vraagt,  welke onderwerpen op de agenda moeten komen (en natuurlijk luistert naar wat men daarmee wil) en na de Leerlingkring verslag doet van hetgeen is besproken.

Laat je stem dus horen. Want daar word je alleen maar beter van.