Een veilige omgeving is onmisbaar

Leerlingen komen pas tot leren, als er sprake is van een veilig leer- en leefklimaat binnen de school. En dat is precies wat Focus biedt. Door duidelijke schoolregels en het consequent handhaven hiervan. Maar ook door middel van een speciaal zorgteam, met daarin experts op tal van probleemterreinen. Zoals pesten (binnen Focus Beroepsacademie hanteert men het pestprotocol), problemen thuis, dyslexie, of dyscalculie. Samen met al onze docenten en personeelsleden doen wij er alles aan om voor uw kind de een veilige omgeving te creëren.

Daarnaast is er het TOPs! programma. Een lesprogramma dat leerlingen leert, dat zij in iedere situatie kunnen kiezen voor een positieve oplossing.

TOPs! maakt leerlingen bewust van hun eigen denken en doen en leert hen hier verantwoordelijkheid voor te nemen.  Daarnaast verbetert TOPs! de sociale vaardigheden, het omgaan met emoties en leerlingen leren met elkaar discussie te voeren over onderwerpen die hen raken. In de school gebruiken we de TOPs! taal. De TOPs! taal bevat positieve termen voor helpende gedachten (‘TOPgedachten’) en gewenst, sociaal en verantwoordelijk gedrag (TOPgedrag).