Groen

Als je houdt van het buitenleven, tuinen, planten, dieren en bij wilt dragen aan een betere leefomgeving.

Groen

De samenwerking tussen OZHW Groen College en Focus biedt een heel mooi extra en vooral verbindend profiel; het groenprofiel. Als uw kind voor dit profiel kiest, heeft hij/zij zeker affiniteit met het buitenleven, met tuinen, planten en/of met dieren. In dit beroepsprofiel wordt hier veel aandacht aan besteed, maar daarnaast houdt het groenonderwijs veel meer in! Want onze planeet vraagt om aandacht voor duurzaamheid, klimaat en de juiste omgang met alles wat groen is. Uw kind leert dan ook wat in onze omgeving nodig is in de aanleg van tuinen om onder andere de beplanting voor het voortbestaan van allerlei insecten zoals bijen of de afwatering zo in te zetten dat het bijdraagt aan een betere leefomgeving voor ons allemaal. De verwerking van de agrarische producten in de keuken bij Horeca, Bakkerij en Recreatie legt direct een relatie. Zo is er ook een verbinding met de gezonde levensstijl bij Zorg en Welzijn en het 3D-ontwerpen van tuinen bij Media,Vormgeving en ICT. Uw kind kan in het groenprofiel kennismaken met het onderwijs van de toekomst, passend in onze leefomgeving!

Vakken in de onderbouw

De eerste twee jaar laten wij jou kennis maken met een aantal beroepsvakken:

• Bloem en styling

• Handel

• Dier

• Techniek

• Groen

• Verwerking agrarische producten