Focus OZHW of Focus CVO

Focus Beroepsacademie valt onder twee besturen, het openbare bestuur OZHW voor PO en VO en het Christelijke bestuur CVO. U merkt hier als ouder niets van. Wij zijn één school, werken met één team, en vanuit één onderwijskundige visie. Tijdens de lessen levensbeschouwing wordt er aandacht besteed aan alle geloven en daarmee doen wij recht aan ieder kind en zijn of haar achtergrond.

Focus Calvijn is een christelijke school en draagt de christelijke identiteit uit, onder meer door dagopeningen en door de godsdienstlessen in de leerjaren 1 tot en met 4. Uiteraard is er binnen Focus Calvijn ook aandacht voor het christelijke geloof tijdens de vieringen.

Focus Dalton is een openbare school en heeft aandacht voor alle algemeen geldende waarden en normen, maar biedt geen lessen aan waarin specifiek aandacht wordt besteed aan een geloofsovertuiging.


Bovendien zitten beide scholen in hetzelfde mooie gebouw. Verder wordt vrijwel alles samengedaan, zoals sportdagen, schoolfeesten, pauzes, brugklaskamp, werkweken, excursies en andere leuke activiteiten.

Bij de inschrijving maakt u de keuze voor één van onze scholen.