Als ouder(s) levert u een bijdrage

Een veelgehoorde klacht van ouders is, dat zij te weinig bij het onderwijs worden betrokken en er te weinig naar hen wordt geluisterd. Dus doen wij dat anders. Door u juist wèl actief te betrekken bij het vaststellen van de leerdoelen voor uw kind en achteraf de resultaten te bespreken. Uiteraard sámen met uw kind. Dat noemen wij de driehoek Kind, Ouder & School. Het is een fundament onder onze gepersonaliseerd leren aanpak.

Aan het begin van elke schoolperiode is vindt een focus-op-jou-gesprek plaats tussen de mentor, u als ouder en uw kind. Tijdens dat gesprek bespreken we de leerdoelen voor de aankomende periode en evalueren we de behaalde leerdoelen van de voorgaande periode. Want wij vinden het belangrijk dat u als ouder(s) weet welke leerdoelen uw zoon of dochter heeft behaald en wat zwakkere punten zijn, waar meer aandacht aan moet worden gegeven. Samen met uw kind en de mentor bespreekt u de leerdoelen voor de komende periode.  


Verder vinden wij het belangrijk dat u in contact staat met de coach/docent, die gedurende de hele schoolperiode letterlijk elke week individuele gesprekken voert met uw zoon of dochter. Over hoe het de week ervoor is gegaan, waar hij/zij voorloopt op de planning, wat er niet is gehaald en hoe de planning voor de komende week eruit gaat zien. 

Zo bent u als ouder(s) heel intensief betrokken. U werkt samen met ons aan onderwijs dat het beste bij uw kind past.