Pré-Focusklas

Op 17 mei is de pré-Focusklas van start gegaan. Een groep van 16 leerlingen uit groep 8 in Barendrecht mag al snuffelen op Focus.

Iedere donderdagochtend tussen de mei-en de zomervakantie werken deze leerlingen aan rekenen en begrijpend lezen en werken zij aan een praktisch vak zoals koken, techniek of sport. Een mooi project om een groep kinderen al langzaam aan hun nieuwe school te laten wennen!