Lezen heeft invloed op leren

Focus Beroepsacademie is dit schooljaar een samenwerking aan gegaan met de bibliotheek Aanzet. Met het doel om leerlingen meer aan het lezen te krijgen en meer plezier in lezen te laten ervaren.

Het lezen in de vrije tijd heeft invloed op de woordenschat, het leesbegrip en de technische leesvaardigheid (Mol & Bus, 2011). Leerlingen die in hun vrije tijd lezen scoren hoger op de gebieden taalvaardigheid, leesvaardigheid en intelligentie.Dit in vergelijking met leerlingen die niet in hun vrije tijd lezen. Ook blijkt dat kinderen die plezier beleven aan lezen, dit ook vaker doen. Hierdoor worden de taal- en leesvaardigheden vergroot. Dit levert succeservaringen op, waardoor ze met meer plezier lezen, waardoor ze weer vaker lezen. Er is dus sprake van een positieve spiraal.

Dit heeft Focus Beroepsacademie doen beslissen dit schooljaar een samenwerking aan te gaan met de bibliotheek Aanzet. Met het doel om leerlingen meer aan het lezen te krijgen en meer plezier in lezen te laten ervaren. De klassen van leerjaar 1 en 2 hebben bezoeken gebracht aan de bibliotheek Aanzet in het Kruispunt in Barendrecht. Tijdens deze bezoeken hebben de leerlingen kennis gemaakt met de bibliotheek: hoe werkt de bibliotheek en wat hebben zij te bieden? Daarnaast hebben de leerlingen ook ontdekt welke genres bij hen passen en hebben de werknemers van de bibliotheek advies op maat gegeven. Ook hebben de leerlingen geleerd hoe ze moeten omgaan met de catalogus van de bibliotheek en de indeling van de kasten. Tijdens de  laatste les is er een boekpromotie gegeven om leerlingen te enthousiasmeren voor de aanwezige boeken. Leerlingen die nog niet lid waren van een bibliotheek kregen de mogelijkheid om een pasje aan te vragen. Er wordt nog gekeken hoe Focus Beroepsacademie een structurele samenwerking met de bibliotheek Aanzet kan aangaan.