Het draait om uw kind!

Als u samen met uw zoon of dochter besloten heeft om bij Focus in te schrijven, kijken wij op basis van de informatie die u en uw kind ons hebt gegeven en het schooladvies van de basisschool, in welke stamgroep uw kind het best tot zijn recht zal komen. Binnen gepersonaliseerd leren kennen wij geen klassen, maar brengen wij leerlingen bij elkaar in stamgroepen. Hieronder een overzicht van die verschillende stamgroepen.

Stamgroep Focusklas

Kinderen in deze groep hebben het advies basis met lwoo gekregen. Uit de gegevens van de basisschool blijkt dat deze leerlingen baat hebben bij een kleinere groep (maximaal 16 leerlingen) met veel structuur en minder wisselingen. Hun leerweg staat inhoudelijk dus veel meer vast.


Stamgroep Basis-kader

In de stamgroepen basis/kader zitten leerlingen zonder lwoo. Zij worden in het kader van gepersonaliseerd leren uitgedaagd om voor ieder vak hun leerdoelen vast te stellen en zelfs te proberen voor ieder vak een niveau hoger te eindigen. 

Stamgroep Kaderplus

Een leerling in de Kaderplus stamgroep heeft een schooladvies waaruit blijkt, dat hij/zij mavoniveau aan moet kunnen, met wat extra tijd en ruimte voor die ontwikkeling. Wij zien vaak dat kinderen eind groep 8 nog niet sterk genoeg in hun schoenen staan - bijvoorbeeld door leerachterstanden op het gebied van rekenen en/of begrijpend lezen - om direct naar een mavo-brugklas te gaan. Al kunnen hier natuurlijk ook sociaal-emotionele redenen voor zijn, zoals onzekerheid.  Deze kinderen plaatsen wij in de Kaderplusgroepen. Er bestaat dan ook een reële kans, dat de leerling na de brugperiode op Focus een overstap maakt naar een mavoschool.