Leerlingkring

De leerlingkring komt drie maal per jaar bijeen onder leiding van een lid van de schoolleiding. We bespreken onderwerpen die voor leerlingen belangrijk zijn bijvoorbeeld de uitslag leerlingenquête, programma werkweken of het werken met de laptops.