CSPE klas 4

De examenkandidaten nemen in de periode tot aan de meivakantie deel aan de Centraal Schriftelijke en Praktische Examens (CSPE) voor de beroepsgerichte vakken.